Traumatologie

De traumatologie van het bewegingsstelsel neemt naast de klassieke geplande orthopedie ook een belangrijke plaats in. De orthopedische traumatologie behelst zowel de conservatieve als operatieve behandeling van letsels veroorzaakt door verkeers- of sportongevallen en geweldpleging.

In het Jan Palfijn Ziekenhuis in Gent ben ik medeverantwoordelijk voor de permanentie voor spoedgevallen voor wat betreft de orthopedische traumatologie. Binnen onze orthopedische dienst vangen we alle orthopedische traumatologische letsels op.

Aangezien ik tijdens mijn opleiding in twee traumacentra heb kunnen werken en me daarnaast verder heb gespecialiseerd via specifieke trauma courses van AO in Ovifat, Davos en Rotterdam (specifiek complexe kniefracturen) ligt de orthopedische traumatologie mij nauw aan het hart en heb ik hier ook expertise in opgebouwd.

Ter info kan u een aantal infobrochures terugvinden, welke de patiënten met een dergelijk trauma meekrijgen bij een bezoek aan de spoedgevallen.

  • Nekletsel
  • Sleutelbeenbreuk
  • Schouderontwrichting
  • Polskneuzing of polsbreuk
  • Vinger- of teenbreuk
  • Knieletsel
  • Enkelverstuiking
  • Gipsverband en krukken aanbevelingen

Hieronder een aantal animatie video’s waarin frequent gebruikte traumatologische implantaten worden voorgesteld:

Humerusnagel na een bovenarmfractuur

 

Polsplaat na een polsfractuur